bn1
bn2
Bootstrap Slider

HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG CẦN THIẾT TRONG DOANH NGHIỆP

Để doanh nghiệp nắm vững toàn bộ các quy định pháp luật về lĩnh vực môi trường và chủ động hơn trong kế hoạch quản lý môi trường tại cơ sở. Công Ty Cổ Phần Môi Trường Tài Nguyên Việt Nam gửi đến quý vị “Sổ tay môi trường” thống kê cơ bản các thủ tục môi trường mà cơ sở phải thực hiện trước và sau khi đi vào hoạt động.

GIẤY PHÉP XẢ THẢI

Quý cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu xin cấp phép xả thải vào nguồn nước vui lòng tham khảo trình tự thực hiện các bước như sau:

* Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ - Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh hoặc Thành phố trực thuộc Trung Ương.

Thời gian nhận hồ sơ: sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều  từ 13 giờ 30 đến 17 giờ (từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, riêng thứ bảy chỉ làm việc buổi sáng).

KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Mới đây, Luật Bảo Vệ Môi Trường 2014 quy định thực hiện Kế hoạch Bảo vệ Môi trường thay thế cho thực hiện Cam kết Bảo vệ môi trường ( Luật BVMT 2005)

HƯỚNG DẪN LẬP BÁO CÁO HOÀN THÀNH ĐTM

Khi các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) hoặc quyết định phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết thì sau khi đi hoàn thành xong các hồ sơ môi trường như: hệ thống xử lý khí thải, xử lý nước thải,... và đã tiến hành các biện pháp bảo vệ môi trường, Doanh nghiệp bắt buộc phải lập thêm  Báo cáo hoàn thành ĐTM và nộp báo cáo lên cơ quan chức năng có thẩm quyền thẩm định xem xét lại việc thực hiện.

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (ĐTM)

Đánh giá tác động môi trường hay viết tắt là ĐTM (hoặc tiếng Anh là EIA) là sự đánh giá khả năng tác động tích cực - tiêu cực của một dự án được đề xuất đến môi trường trong mối quan hệ giữa các khía cạnh tự nhiên, kinh tế và xã hội.

Đào tạo